Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka

vyhlašuje

XXII. mezinárodní interpretační seminář

-

MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURSY

Karlovy Vary 11. – 17. 3. 2017

Podporuje Karlovarský kraj a Statutární město Karlovy Vary

 

Vedení semináře:

prof. Magdaléna Blahušiaková (Slovensko)

prof. Jürgen Hartfiel, KS (Německo)

prof. Antonio Carangelo (Itálie)

František Drs (Praha)

Alois Ježek, ředitel MPC AD o.p.s.

Magdaléna Blahušiaková, přední slovenská sopranistka, je vynikající představitelkou sopránových partů, které si vyžadují hlasový fond se širokým rozpětím a velkou výrazovou škálou. Z Verdiho oper připomeňme např. Aidu nebo Alžbětu z Dona Carlose. Ztvárnila však i Janáčkovu Jenůfu nebo Káťu, mimořádný úspěch sklidila v roli Nevěsty v opeře Krvavá svatba od současného maďarského skladatele Sándora Szokolaye. Věnuje se rovněž písňovému, oratornímu a kantátovému repertoáru, hostovala na mnoha zahraničních scénách.

 

Jürgen Hartfiel, KS, je vynikající pedagog, jehož žáci v minulých letech vítězili pravidelně na soutěži v Karlových Varech. Pěvecké získal vzdělání v Drážďanech u R. Goldmanna a Johanesse Kemtera. V letech 1967-70 byl posluchačem Operního studia Drážďanské státní opery a v roce 1970 se stal jejím řádným členem. Následovala významná kariéra na této scéně. Při slavnostním otevření znovuvzkříšené drážďanské Semperovy opery 1985 vystoupil v roli hofmistra v Růžovém kavalíru R. Strausse. Uskutečnil řadu rozhlasových i gramofonových nahrávek. Působí jako stálý host Státní opery a Komické opery v Berlíně. Jeho umění mohli ocenit i posluchači ve Skotsku, Japonsku, Švýcarsku, Rakousku, Maďarsku Rusku a dalších zemích. Vystupuje na písňových i chrámových koncertech. Od roku 1987 je nositelem titulu „komorní pěvec“ a 1993 byl jmenován profesorem na Vysoké hudební škole v Drážďanech.

 

Antonio Carangelo se narodil v Lecce v Jižní Itálii. Studoval na hudební fakultě v Ženevě a na umělecké akademii v Osimu. Debutoval v Ženevě, ale až když vystupoval jako Ernano v New Yorku se proslavil ve světě opery a operety. Studoval s Maestrem Mariem del Monacem a s Ettorem Campogallianim. U těchto učitelům získal hluboké znalosti a zkušenosti, které mu otevřely dveře do divadel po celém světě. V jeho bohatém repertoáru jsou rovněž zastoupeny tradiční italské a neapolské písně. V posledních letech vybudoval vlastní pěveckou akademii ve Vídni Carangelo Akademie, kde s velkým nadšením předává žákům své znalosti. Pořádá též mistrovské pěvecké kurzy po celé Evropě.

Dirigent František Drs začínal svou uměleckou dráhu jako houslista, ale postupně přecházel pod vlivem Bohumíra Lišky a Josefa Chaloupky k dirigentskému působení v plzeňské opeře a operetě a posléze ve Státní opeře Praha. Je ovšem pravidelným hostem i na operních a koncertních pódiích v Evropě. František Drs ovládá rozsáhlý repertoár, který pravidelně uplatňuje i v Karlových Varech.

Hlavním posláním mistrovských kursů v roce 2017 je

 

 1. pedagogicko-umělecká práce profesorů s účastníky semináře na zdokonalování pěvecké techniky a interpretace studovaných stylů, písní a árií (do studia s klavírem lze zařadit i náročnější operetní árie), na jazykové preciznosti nastudování v originálním jazyku apod.

 1. intenzivní praxe pěvců s dirigentem a orchestrem na interpretaci árií ze světových oper

Mistrovské kursy jsou současně přípravou na Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka.

Semináře se mohou zúčastnit zájemci, kteří splní podmínky Mistrovských pěveckých kursů 2017.

Účast vlastních korepetitorů není možná. Organizátoři kursů zajistí korepetitory pro všechny účastníky na své náklady.

Seminář bude otevřen, pokud se do vyhlášených interpretačních tříd přihlásí minimálně po 9 maximálně po 12 účastnících.

 

Vypsané interpretační třídy

A. Třída Maestra Antonia Carangela

- studium pěvecké techniky

- studium italského a francouzského repertoáru

- zkoušky s dirigentem a orchestrem

B. Třída Doc. Magdalény Blahušiakové a Prof. Jürgena Hartfiela, KS

- studium české, ruské a italské operní literatury - Doc. Magdaléna Blahušiaková

- studium německé operní literatury a písní klasiků Franze Schuberta, Roberta Schumanna, Huga Wolfa, Carla Loeweho aj. - Prof. Jürgen Hartfiel, KS

Přihlášení účastníci do třídy B jsou rozděleni do dvou skupin a výuka probíhá rotačním způsobem u obou profesorů.

- zkoušky s dirigentem a orchestrem

 

Praxe s dirigentem a orchestrem

Třídy A i B se zúčastňují samostatně zkoušek s dirigentem a orchestrem dle časového rozvrhu.

Pořadatel garantuje minimálně 2 zkoušky s orchestrem, generální zkoušku a závěrečný koncert.

Pro zkoušky s orchestrem účastníci semináře v přihlášce uvedou tři árie z repertoárové přílohy, které umí zpaměti. Dirigent František Drs po konzultaci s pedagogy rozhodne o dvou áriích, které bude účastník zkoušet s orchestrem, přičemž rozhodující je vhodný výběr repertoáru a hlasová dispozice frekventanta.

Rozhodnutí, kdo vystoupí na závěrečném koncertu, je závislé na výsledku umělecké spolupráce s orchestrem, které zhodnotí a rozhodne František Drs po konzultaci s pedagogy ve středu večer. Toto rozhodnutí bude účastníkům sděleno následně.

 

Průběh semináře

Ve třídách se realizuje příprava na zkoušku s orchestrem, zdokonalování pěvecké techniky, dále má účastník možnost zasvěcené přípravy interpretace písní, operní tvorby, řešení problémů správné výslovnosti a kontroly výběru soutěžních úkolů pro MPS AD.

V neděli po odpolední frekvenci bude určen program a účinkující pro komorní koncert, který se uskuteční v pondělí v Kongresovém sále hotelu Kriváň v doprovodu klavíru v rámci večerní frekvence.

Ve středu večer bude určen program Závěrečného koncertu, který se uskuteční v pátek v 19:30 hodin v Lázních III.

 

Podmínky účasti

 1. kandidát zašle vyplněnou přihlášku spolu s portrétní fotografií a životopisem nejpozději do 20. ledna 2017 na e-mail: mpcad@atlas.cz nebo poštou na adresu Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka, o.p.s., Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary

 1. kandidát si připraví

 • pro spolupráci s orchestrem 2 árie zpaměti z uvedené repertoárové přílohy

 • další operní nebo písňový repertoár podle svého zájmu

Znalost všech připravených árií zpaměti je předpokladem úspěšné a kvalitní praxe s orchestrem. Podle rozhodnutí dirigenta a uměleckého vedení semináře bude stanoven program operního koncertu s orchestrem v pátek 17. března 2017.

 1. kandidát zaplatí zálohu a kursovné v určených termínech.

Zálohu, která činí 50% účastnického poplatku, zašle na bankovní účet pořadatele do 20. ledna 2017:

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Karlovy Vary

č. ú. 514913034/2700

IBAN CZ4927000000000514913034

S.W.I.F.T. BACX CZ PP

V případě neúčasti propadá část zálohy ve výši 1000 Kč ve prospěch pořadatele.

Kursovné

 • Aktivní každodenní účast na lekcích ve vybrané interpretační třídě s výukou.

 • Na základě rozhodnutí uměleckého vedení semináře vystoupí účastníci semináře komorním koncertu v pondělí.

 • Aktivní účast na 3 zkouškách s orchestrem. Po třetí zkoušce s orchestrem bude stanoven program závěrečného koncertu včetně účinkujících.

 • Ubytování se snídaní v termínu 11. - 18. března 2017

400 EUR (pro účastníky z ČR 7000 Kč)

Kursovné zahrnuje:

 1. Vedení interpretačních tříd profesory Doc. Magdalénou Blahušiakovou, Antoniem Carangelem a Jürgenem Hartfielem, KS s jejich korepetitory.

 2. Úhrada nákladů spojených se zajištěním symfonického orchestru a nájmu pro zkoušky a operní koncert.

 3. Umělecké vedení, příprava a realizace zkoušek a koncertu s orchestrem dirigentem Františkem Drsem.

 4. Úhrada nájmu učeben v komplexu Kriváň.

 5. Ubytování se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji s dalším účastníkem semináře v hotelu v centru lázeňského města.

 6. Fotografie účastníků semináře s profesory.

 7. Certifikát o účasti na semináři s podpisem pedagogů, korepetitorů a dirigenta orchestru.

Ubytování (podmínky shodné pro obě vypsané třídy)

 • Účastníci semináře jsou po dobu svého pobytu ubytováni ve dvoulůžkových pokojích s dalším účastníkem semináře v hotelu v centru lázeňského města, ubytování je včetně snídaně.

 • Pokud účastníci semináře vyžadují ubytování v jednolůžkových pokojích, připlatí si při registraci poplatek 150 Kč na noc a den s ohledem na volnou kapacitu hotelu.

 • V případě dřívějšího příjezdu nebo pozdějšího odjezdu účastníka ze semináře mu organizátor zajistí ubytování za výhodnou cenu 400 Kč/noc se snídaní, v případě samostatného ubytování za 550 Kč/noc se snídaní.

 • Ubytování nemají hrazeno doprovázející osoby (např. pedagogové, rodinní příslušníci), pro které na jejich žádost zajistí sekretariát MPC AD ubytování se snídaní za přijatelné ceny – cca 550 Kč/noc, samostatný pokoj 700 Kč/noc.

 


Naši partneři:

01kv.jpg02kkraj.jpg03a-ambassador.jpg03wochen.jpg05mkcr.jpg06msmt.jpg07thermal.jpg09bris-gr-m.jpg10bis-roy.m.jpg11bris-ris-m.jpg12boheml.jpg13venus.jpg14cro-plz.jpg15cro.jpg16becher.jpg17miro.jpg19pupp.jpg21richmond.jpg22seouloratotio.jpg23astoria.jpg24moser.jpg25hlascent.jpg26opera-plus-new.jpg27zivy_kraj.jpg28-hudebni_rozhledy.jpg