Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka     

vyhlašuje

XXIII. mezinárodní

interpretační seminář

-

MISTROVSKÉ PĚVECKÉ

KURSY

    

Karlovy Vary   17. – 23. 3. 2018

Podporuje Ministerstvo kultury České republiky,

Karlovarský kraj a Město Karlovy Vary

Vedení semináře:

                        prof. Eva Randová (Německo)

prof. Jürgen Hartfiel, KS (Německo)

prof. Antonio Carangelo (Itálie)

                        František Drs (Praha)

                        Alois Ježek, ředitel MPC AD o.p.s.

Eva Randová, mezzosopraniska, bývala sólistkou ostravské opery a pražského Národního divadla. Po roce 1969 vstoupila i na prestižní zahraniční jeviště – hostovala v milánské Scale, newyorské Metropolitní opeře, Paříži, Mnichově, Vídni, Londýně nebo v San Francisku. Od září 1970 byla sólistkou opery ve Stuttgartu, od 1.9.1980 byla současně angažována v New Yorku (Metropolitan Opera) pro wagnerovské úlohy. V letech 1995-1998 se opět vrátila do Prahy a v tomto období působila jako ředitelka Státní opery Praha. Její přesvědčivý a strhující dramatický projev se uplatnil např. v rolích Kostelničky a Kabanichy, které zpívala v Londýně v Covent Garden v letech 1986 a 1994. V současné době se stále věnuje výuce pěvecké techniky a interpretace v mistrovských pěveckých kurzech.

Jürgen Hartfiel, KS, je vynikající pedagog, jehož žáci v minulých letech vítězili pravidelně na soutěži v Karlových Varech. Pěvecké získal vzdělání v Drážďanech u R. Goldmanna a Johanesse Kemtera. V letech 1967-70 byl posluchačem Operního studia Drážďanské státní opery a v roce 1970 se stal jejím řádným členem. Následovala významná kariéra na této scéně. Při slavnostním otevření znovuvzkříšené drážďanské Semperovy opery 1985 vystoupil v roli hofmistra v Růžovém kavalíru R. Strausse. Uskutečnil řadu rozhlasových i gramofonových nahrávek. Působí jako stálý host Státní opery a Komické opery v Berlíně. Jeho umění mohli ocenit i posluchači ve Skotsku, Japonsku, Švýcarsku, Rakousku, Maďarsku Rusku a dalších zemích. Vystupuje na písňových i chrámových koncertech. Od roku 1987 je nositelem titulu „komorní pěvec“ a 1993 byl jmenován profesorem na Vysoké hudební škole v Drážďanech.

  

Antonio Carangelo se narodil v Lecce v Jižní Itálii. Studoval na hudební fakultě v Ženevě a na umělecké akademii v Osimu. Debutoval v Ženevě, ale až když vystupoval jako Ernano v New Yorku se proslavil ve světě opery a operety. Studoval s Maestrem Mariem del Monacem a s Ettorem Campogallianim. U těchto učitelům získal hluboké znalosti a zkušenosti, které mu otevřely dveře do divadel po celém světě. V jeho bohatém repertoáru jsou rovněž zastoupeny tradiční italské a neapolské písně. V posledních letech vybudoval vlastní pěveckou akademii ve Vídni Carangelo Akademie, kde s velkým nadšením předává žákům své znalosti. Pořádá též mistrovské pěvecké kurzy po celé Evropě.

Dirigent František Drs začínal svou uměleckou dráhu jako houslista, ale postupně přecházel pod vlivem Bohumíra Lišky a Josefa Chaloupky k dirigentskému působení v plzeňské opeře a operetě a posléze ve Státní opeře Praha. Je ovšem pravidelným hostem i na operních a koncertních pódiích v Evropě. František Drs ovládá rozsáhlý repertoár, který pravidelně uplatňuje i v Karlových Varech.

Hlavním posláním mistrovských kursů v roce 2018 je

 1. pedagogicko-umělecká práce profesorů s účastníky semináře na zdokonalování pěvecké techniky a interpretace studovaných stylů, písní a árií (do studia s klavírem lze zařadit i náročnější operetní árie), na jazykové preciznosti nastudování v originálním jazyku apod.

 1. intenzivní praxe pěvců s dirigentem a orchestrem na interpretaci árií ze světových oper

Mistrovské kursy jsou současně přípravou na Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka.

Semináře se mohou zúčastnit zájemci, kteří splní podmínky Mistrovských pěveckých kursů 2018.

Účast vlastních korepetitorů není možná. Organizátoři kursů zajistí korepetitory pro všechny účastníky na své náklady.

Seminář bude otevřen, pokud se do vyhlášených interpretačních tříd přihlásí minimálně po 6 maximálně po 10 účastnících. 

Vypsané interpretační třídy

A. Třída prof. Evy Randové

- studium české a světové operní literatury  

- zkoušky s dirigentem a orchestrem

B. Třída Maestra Antonia Carangela

- studium italského a francouzského repertoáru

- zkoušky s dirigentem a orchestrem

C. Prof. Jürgena Hartfiela, KS

- studium německé operní literatury a písní klasiků Franze Schuberta,

Roberta Schumanna, Huga Wolfa, Carla Loeweho aj.

- zkoušky s dirigentem a orchestrem

Praxe s dirigentem a orchestrem

Třídy A, B i C se zúčastňují samostatně zkoušek s dirigentem a orchestrem dle časového rozvrhu. Pro zkoušky s orchestrem účastníci semináře v přihlášce uvedou tři árie z repertoárové přílohy, které umí zpaměti. Dirigent František Drs po konzultaci s pedagogy rozhodne o dvou áriích, které bude účastník zkoušet s orchestrem, přičemž rozhodující je vhodný výběr repertoáru a hlasová dispozice frekventanta.

Rozhodnutí, kdo vystoupí na závěrečném koncertu, je závislé na výsledku umělecké spolupráce s orchestrem, které zhodnotí a rozhodne dirigent František Drs po konzultaci s pedagogy ve středu večer. Toto rozhodnutí bude účastníkům sděleno následně.

Průběh semináře

           

Ve třídách se realizuje příprava na zkoušku s orchestrem, zdokonalování pěvecké techniky, dále má účastník možnost zasvěcené přípravy interpretace písní, operní tvorby, řešení problémů správné výslovnosti a kontroly výběru soutěžních úkolů pro MPS AD.

V neděli po odpolední frekvenci bude určen program a účinkující pro komorní koncert, který se uskuteční v pondělí v Kongresovém sále hotelu Kriváň v doprovodu klavíru v rámci večerní frekvence.

Ve středu večer bude určen program Závěrečného koncertu, který se uskuteční v pátek v 19:30 hodin v Lázních III.

Podmínky účasti

 1. kandidát zašle vyplněnou přihlášku spolu s portrétní fotografií a životopisem nejpozději do 23. ledna 2018 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka, o.p.s., Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary

 1. kandidát si připraví

-          pro spolupráci s orchestrem 2 árie zpaměti z uvedené repertoárové přílohy

-          další operní nebo písňový repertoár podle svého zájmu

            Znalost všech připravených árií zpaměti je předpokladem úspěšné a kvalitní praxe s        orchestrem. Podle rozhodnutí dirigenta a uměleckého vedení semináře bude stanoven           program operního koncertu s orchestrem v pátek 23. března 2018.

 1. kandidát zaplatí zálohu a kursovné v určených termínech.

Zálohu, která činí 50% účastnického poplatku, zašle na bankovní účet pořadatele                  do 23. ledna 2018:

            UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Karlovy Vary

            č. ú. 514913034/2700

            IBAN CZ4927000000000514913034

            S.W.I.F.T. BACX CZ PP

            V případě neúčasti propadá část zálohy ve výši 1000 Kč ve prospěch pořadatele.

Kursovné

 • Aktivní každodenní účast na lekcích ve vybrané interpretační třídě s výukou.
 • Na základě rozhodnutí uměleckého vedení semináře vystoupí účastníci semináře komorním koncertu v pondělí.
 • Aktivní účast na 2 zkouškách s orchestrem. Po druhé zkoušce s orchestrem bude stanoven program závěrečného koncertu včetně účinkujících.
 • Ubytování se snídaní v termínu 16. - 24. března 2018

400 EUR (pro účastníky z ČR a SR 7000 Kč) 

Kursovné zahrnuje:

 1. Vedení interpretačních tříd profesory prof. Evou Randovou, Antoniem Carangelem a Jürgenem Hartfielem, KS, s jejich korepetitory.
 2. Úhrada nákladů spojených se zajištěním symfonického orchestru a nájmu pro zkoušky            a operní koncert.
 3. Umělecké vedení, příprava a realizace zkoušek a koncertu s orchestrem dirigentem Františkem Drsem.
 4. Úhrada nájmu učeben v komplexu Kriváň.   
 5. Ubytování se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji s dalším účastníkem semináře v hotelu              v centru lázeňského města.
 6. Fotografie účastníků semináře s profesory.
 7. Certifikát o účasti na semináři s podpisem pedagogů, korepetitorů a dirigenta orchestru.

Ubytování (podmínky shodné pro všechny vypsané třídy)

-          Účastníci semináře jsou po dobu svého pobytu ubytováni ve dvoulůžkových pokojích s dalším účastníkem semináře v hotelu v centru lázeňského města, ubytování je včetně snídaně.

-          Pokud účastníci semináře požádají o ubytování v jednolůžkových pokojích, připlatí si při registraci poplatek 150 Kč za každou noc a den s ohledem na volnou kapacitu hotelu.

-          V případě dřívějšího příjezdu nebo pozdějšího odjezdu účastníka ze semináře mu organizátor zajistí ubytování za výhodnou cenu 400 Kč/noc se snídaní, v případě samostatného ubytování za 550 Kč/noc se snídaní.

-          Ubytování nemají hrazeno doprovázející osoby (např. pedagogové, rodinní příslušníci), pro které na jejich žádost zajistí sekretariát MPC AD ubytování se snídaní za přijatelné ceny – cca 550 Kč/noc, samostatný pokoj 700 Kč/noc (s ohledem na volnou kapacitu hotelu).

 

 

 


Naši partneři:

01kv.jpg02kkraj.jpg03a-ambassador.jpg03wochen.jpg04stasko.jpg05mkcr.jpg06msmt.jpg07thermal.jpg08-opera-plus.png09bris-gr-m.jpg10bis-roy.m.jpg11bris-ris-m.jpg12a-klasika-plus.png12boheml.jpg13venus.jpg15b-cro-kv-2.jpg15cro.jpg16becher.jpg17miro.jpg19pupp.jpg21richmond.jpg22seouloratotio.jpg23astoria.jpg24moser.jpg25hlascent.jpg27zivy_kraj.jpg28-hudebni_rozhledy.jpg29_baerenreiter_praha_K.jpg